Här presenterar vi Bakgrundskontrollföretagens åtta medlemsföretag:PrimeSafe erbjuder förutom bakgrundskontroller också säkerhetstjänster och är framförallt experter på hantering och utredning av oegentligheter och incidenthantering.

Fyra snabba till: Niclas Franklin, VD och grundare PrimeSafe AB

Vilka är era ledord?
Kompetens, integritet, flexibilitet, tillgänglighet

Varför bakgrundskontroll?
För mig består bakgrundskontrollen av två saker: verifikation av lämnade uppgifter och riskbedömning av att anställa kandidaten för den specifika tjänsten.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Att du gjort en riskbedömning för själva tjänsten, så att du vet vilken nivå kontrollen bör ligga på. Är du osäker hjälper vi gärna till med den bedömningen. Sedan är det självklart viktigt att upplysa kandidaten om att det kommer göras en bakgrundskontroll; vad den innebär och att kanditaten lämnar sitt samtycke.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Ett stort värde! Det ger oss professionella företag ett branschforum där vi kan diskutera frågor som integritetsskydd, metoder, lagstiftning och andra gemensamma frågor. Det ger också en kvalitetsstämpel på oss som företag. Vi lovar ju genom vårt medlemskap att följa lagar och högt ställda etiska regler.


ToFindOut är Nordens ledande kontrollföretag, som jobbar för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen med individens trygghet i fokus.

Fyra snabba till: Birgitta Edlund, grundare & VD ToFindOut (grundare och styrelseordförande i BKF)

Vilka är era ledord?
Relevans, tillförlitlighet, långsiktighet och integritet. De kanske inte är ord som får en att hoppa ur sängen varje morgon men de är grundläggande och leder oss varje dag i vårt arbete med kund, kandidat och varandra. Jag gillar det strävsamma och det hårda jobbet, varje dag.

Varför bakgrundskontroll?
Varför INTE bakgrundskontroll är frågan ett bolag får när något har gått riktigt snett på grund av den mänskliga faktorn. Så – för att minimera stora, potentiella risker är helt enkelt det dramatiska svaret.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Sitt “varför”. Har du ditt “varför” på plats blir hanteringen av hela processen så enkel och naturlig som möjligt för alla som involveras i den.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Branschen är fortfarande ny, och det finns många fallgropar och personliga åsikter kring integritet, säkerhet, kandidathantering och liknande. Här gäller det för branschens seriösa aktörer att hjälpa och stötta varandra. Dessutom kan det vara snårigt för enskilda aktörer att hantera GDPR och liknande frågor, där har vi bakgrundskontrollföretag mer att vinna på att gemensamt driva kvalitetsfrågor och hitta kunder än att konkurrera.2secure är ett av fem bolag som tillsammans startat upp Bakgrundskontrollföretagen. De ser sig som en säkerhetsrådgivare, och är specialiserade på säkerhet och risk- och krishantering för både privata och offentliga aktörer med särskilt höga krav.

Fyra snabba till:
Elisabeth Tallström, Affärsområdeschef Human Risk Management, 2Secure AB

Vilka är era ledord?
Handlingskraftig, kompetent och pålitlighet.
Företagets som helhet kommunicerar ”Kontrollerar risk. Skapar trygghet”.

Varför bakgrundskontroll?
Bakgrundskontroller är en förebyggande åtgärd och hjälper kunderna att kunna fatta rätt beslut i affärskritiska lägen oavsett om det gäller rekrytering, förvärv, samarbetspartners eller i som en del i en utredning.
Att säkerställa att anställda är pålitliga och lojala. Den objektiva bedömningen som en bakgrundskontroll genererar möjliggör att just ta rätt beslut.
Företagens viktigaste resurs är de anställda och vi vet alla vad en felrekrytering kan kosta, inte bara i direkta kronor utan även hur det kan slå omkull en hel avdelning, förlorade intäkter, rasera ett varumärke mm
Bakgrundskontroller skapar livskraftiga företag genom beslutsunderlag, baserad på verifierad analyserad fakta, för trygga hållbara affärsbeslut.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Utgångspunkten är alltid syftet med varför en bakgrundskontroll skall göras. Syftet varför man vill göra en bakgrundskontroll, att investera i rätt typ av bakgrundskontroll kopplat till tjänsten och den risknivå som tjänsten innebär.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Att vi som medlemsföretag har gemensam syn kring riktlinjer för hanteringen kring bakgrundskontrollen både mot kund och kandidat och att vi är transparenta gentemot kandidaten och följer GDPR. Det skall vara tryggt att arbeta med företag som är medlemmar i BKF. En försäkran på att det är ett seriöst bolag ni arbetar med.Tidigare Gothia Protection Group, numera Tempest Security, är en av fem bolag som tillsammans startat upp Bakgrundskontrollföretagen. Med säkerhetslösningar baserade på samarbete mellan människa och teknik sträcker sig deras verksamhet över hela världen.

Fyra snabba till: Johan Lidberg, Duty Manager, Tempest Security Risk Solutions

Vilka är era ledord?
Långsiktighet, innovation och närhet.

Varför bakgrundskontroll?
Att rekrytera fel medarbetare kan vara skadligt, dyrt och i värsta fall förödande för verksamheten. Fel person på fel plats kan innebära att företaget skadar sitt varumärke genom badwill, informations-stölder, ekonomiska förluster eller en dålig arbetsmiljö.

Tempest Risk Solutions arbetar efter ett helhetskoncept där det är självklart att även tillhandahålla en säkerhetstjänst som förebygger sårbarheter kring kundens personal. En bakgrundskontroll är en sund investering och visar på ansvar för företaget och dess anställda.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Att tänka igenom vilka risker det finns med att anställa fel person så att man beställer en bakgrundskontroll som är nivåanpassad efter den tilltänkta positionen. Det är även viktigt att kandidaten informeras om, och godkänner att, det kommer att utföras en bakgrundskontroll.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Dels är det ett forum där man kan diskutera och enas om riktlinjer gällande integritet,regelefter-levnad och andra branschspecifika frågor, dels är det lättare att få genomslag för
åsikter och idéer om man är fler än som enskilt företag. Dessutom är ett medlemskap en kvalitets-stämpel.Valida hjälper företag att skapa trygga rekryteringsbeslut genom olika former av bakgrundskontroller och konsultativ rådgivning.

Fyra snabba till:
Elsa Akman, partner & COO Valida

Vilka är era ledord?
Trygghet, ärlighet och transparens

Varför behövs bakgrundskontroll?
För Valida och mig personligen så är det syftet som ska styra om man bör göra en bakgrundskontroll, och i så fall i vilken omfattning bakgrundskontrollen ska göras.
Det finns stor kunskap och erfarenhet inom Valida gällande att definiera risker i olika befattningar inom en verksamhet, och de riskerna är vad som sedan ligger till grund för bakgrundskontrollen och dess omfattning.Det är också viktigt att ha med kandidatperspektivet från början till slut, och vara transparent till kandidaten i fråga. Det skall kännas tryggt för kandidaten att omfattas av en bakgrundskontroll.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Att identifiera riskerna för befattningen/verksamheten, och givetvis att ha kandidatens samtycke.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Vår bransch växer fort, i och med det ser jag ett stort behov av en organisation som BKF. Bland annat behöver vi gemensamt fortsätta jobba för att vår bransch ska bestå av seriösa bolag – som följer de lagar som finns och som värnar om både kunden och kandidaternas integritet,trygghet och säkerhet.SRS Security är en ledande leverantör av säkerhetstjänster för privatpersoner, myndigheter och företag.

Vi erbjuder lösningar inom fysisk-, personal- och cybersäkerhet samt strategisk säkerhetsledning. SRS vision är att alla ska ha rätten till att känna sig trygg och sätter stort fokus på ett proaktivt och långsiktigt arbete för att förebygga incidenter, risker och hot mot människor och verksamheter.

Fyra snabba till:
Pär Wedin, Head of Investigations på SRS

Vilka är era ledord?
People to trust. Vi skapar trygghet så att våra kunder kan fokusera på sitt uppdrag. Det lyckas vi genom att arbeta nära våra kunder när de behöver oss och genom att anpassa våra tjänster utifrån deras behov.

Varför behövs bakgrundskontroll?
För att trygga din verksamhet, dina medarbetare och dem du finns till för. I en värld där larm, lås och IT-system blir alltmer svårforcerade så blir människan ofta den svagaste länken. Att väva in bakgrundskontroller som en naturlig del av det systematiska säkerhetsarbetet utifrån riskerna i just er verksamhet gör att ni täcker in alla delar.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Att bakgrundskontrollerna anpassa utifrån er verksamhet och de risker som finns förknippade med den specifika tjänsten. Det resulterar i ändamålsenliga, proportionerliga och kostnadseffektiva kontroller som alla kan känna sig trygga med. Ni bör även ta fram en tydlig policy som förklarar syftet med era bakgrundskontroller och förankra den i organisationen.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Samverkan med branschkollegor ger oss som medlemmar möjlighet att företräda våra respektive kunders behov och utmaningar. På så vis kan vi tillsammans skapa förutsättningar för en seriös bransch där regelefterlevnad och kandidatens integritet är en självklarhet. Det ger oss också möjlighet att agera en samlad röst för våra kunders behov i den allmänna debatten.

Logga Validata BKF
Validata hjälper nationella och internationella företag att fatta säkra och smarta rekryteringsbeslut. Vi bistår organisationer med bakgrundskontroller inför anställning och säkerställer att den är effektiv och förenlig med GDPR. Med gedigen erfarenhet och fokus på digitalisering hjälper vi våra kunder att upprätthålla integriteten och kvaliteten i organisationen.

Fyra snabba till: Martine Westin, Business Development Manager, Validata.

Vilka är era ledord?

”The comfort of being sure”. Tillsammans, Tillit, Innovation, Integritet.

Varför bakgrundskontroll?
Vi kan inte berätta vem du ska anställa, men vi kan berätta vem du anställer. Forskningen visar att 71% av alla CV innehåller osanningar, vilka antingen har lagts till med flit eller oavsiktligt. Om du söker nya medarbetare behöver du därmed vara säker på att informationen i deras CV stämmer. På Validata tror vi på att det är människorna som avgör om en organisation är framgångsrik. Ärliga medarbetare stärker organisationen och levererar bättre resultat. Därför är det viktigt att fatta rätt anställningsbeslut. En bakgrundskontroll inför anställning är en viktig del av ett sådant beslut.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Att integritet är det viktigaste. Detta gäller integriteten av organisationen som beställer en bakgrundskontroll men självklart också integriteten av personen som ska kontrolleras. Därför markerar Validata alltid vikten av proportionalitet i alla kontroller som utförs – vem är det som ska kontrolleras och för vilken anställning?

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Validata ser ett otroligt stort värde i en organisation som BKF. Vår bransch växer väldigt fort och det kan för kunden ibland vara svårt att sålla mellan seriösa och oseriösa aktörer. Organisationen ger oss möjlighet att samarbeta med varandra och skapa god branschsed vilket i sin tur leder till att ett medlemskap hos BKF agerar som en kvalitetsstämpel.

Nordic Level Group
LEVEL är en modern säkerhetskoncern som erbjuder den nordiska marknaden en heltäckande portfölj av kvalificerade säkerhetstjänster, system och produkter. Affärsområdet Nordic LEVEL Advisory erbjuder bl a säkerhetsrådgivning, bakgrundskontroller, omvärldsbevakning, utbildning, utredningar och säkerhetsprövningar.

Fyra snabba till: Daniel Nordskott, Business Manager, Nordic LEVEL Advisory.

Vilka är era ledord? Vi i teamet på Nordic LEVEL Advisory motiveras framför allt av två saker: Att göra skillnad genom att minska risk för utsatta verksamheter och yrkesgrupper samt förstå och anpassa våra tjänster efter ”kundens verklighet”. Inom ramen för bakgrundskontroller är våra ledord kompetens, transparens och tillgänglighet.

Varför bakgrundskontroll?
Primärt för att skydda personal och övriga tillgångar samt att stärka det egna varumärket, givet att kontrollen genomförs på korrekt sätt. Behoven av bakgrundskontroller ökar alltmer, dels för att motverka organiserad och ekonomisk brottslighet dels för att skydda samhällskritiska funktioner och för att möta motiverade lagkrav. Samtidigt ser många verksamheter bakgrundskontroller som en del av ett långsiktigt arbete inom hållbarhet och etik, där även leverantörer och affärsrelationer omfattas. Att genomföra en bakgrundskontroll är ett konkret verktyg oavsett mot vilken bakgrund det genomförs så länge det finns ett berättigat intresse.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Att det finns tydligt motiv, policy eller riktlinje utifrån identifierade risker. Det skapar tydlighet internt och transparens externt gentemot den som ska kontrolleras. Den viktigaste faktorn är sedan en korrekt personuppgiftshantering i processens samtliga delar samt att bakgrundskontrollen är proportionerlig i varje enskilt fall.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Bakgrundskontrollsbranschen har växt snabbt med många olika aktörer som etablerat sig på marknaden, vissa med stöd av utgivningsbevis. Samtidigt måste alla dessa aktörer förhålla sig till GDPR, en lagstiftning som är svår att direkt applicera på bakgrundskontrollsbranschen. BKF blir då otroligt värdefullt för att driva branschfrågor, exempelvis i dialog med Integritetsskyddsmyndigheten, för att definiera god sed, etik och regelefterlevnad inom ett känsligt tjänsteområde som blir alltmer uppmärksammat i media med aktörer som pekas ut som oseriösa. Med en kvalitetsstandard skapar vi trygghet för marknaden helt enkelt.