Här presenterar vi Bakgrundskontrollföretagens fem medlemsföretag:PrimeSafe erbjuder förutom bakgrundskontroller också säkerhetstjänster och är framförallt experter på hantering och utredning av oegentligheter och incidenthantering.

Niclas Franklin, VD och grundare PrimeSafe AB

Vilka är era ledord?
Kompetens, integritet, flexibilitet, tillgänglighet

Varför bakgrundskontroll?
För mig består bakgrundskontrollen av två saker: verifikation av lämnade uppgifter och riskbedömning av att anställa kandidaten för den specifika tjänsten.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Att du gjort en riskbedömning för själva tjänsten, så att du vet vilken nivå kontrollen bör ligga på. Är du osäker hjälper vi gärna till med den bedömningen. Sedan är det självklart viktigt att upplysa kandidaten om att det kommer göras en bakgrundskontroll; vad den innebär och att kanditaten lämnar sitt samtycke.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Ett stort värde! Det ger oss professionella företag ett branschforum där vi kan diskutera frågor som integritetsskydd, metoder, lagstiftning och andra gemensamma frågor. Det ger också en kvalitetsstämpel på oss som företag. Vi lovar ju genom vårt medlemskap att följa lagar och högt ställda etiska regler.


ToFindOut är Nordens ledande kontrollföretag, som jobbar för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen med individens trygghet i fokus.

Birgitta Edlund, grundare & VD ToFindOut (grundare och styrelseordförande i BKF)

Vilka är era ledord?
Relevans, tillförlitlighet, långsiktighet och integritet. De kanske inte är ord som får en att hoppa ur sängen varje morgon men de är grundläggande och leder oss varje dag i vårt arbete med kund, kandidat och varandra. Jag gillar det strävsamma och det hårda jobbet, varje dag.

Varför bakgrundskontroll?
Varför INTE bakgrundskontroll är frågan ett bolag får när något har gått riktigt snett på grund av den mänskliga faktorn. Så – för att minimera stora, potentiella risker är helt enkelt det dramatiska svaret.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Sitt “varför”. Har du ditt “varför” på plats blir hanteringen av hela processen så enkel och naturlig som möjligt för alla som involveras i den.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Branschen är fortfarande ny, och det finns många fallgropar och personliga åsikter kring integritet, säkerhet, kandidathantering och liknande. Här gäller det för branschens seriösa aktörer att hjälpa och stötta varandra. Dessutom kan det vara snårigt för enskilda aktörer att hantera GDPR och liknande frågor, där har vi bakgrundskontrollföretag mer att vinna på att gemensamt driva kvalitetsfrågor och hitta kunder än att konkurrera.2secure är ett av fem bolag som tillsammans startat upp Bakgrundskontrollföretagen. De ser sig som en säkerhetsrådgivare, och är specialiserade på säkerhet och risk- och krishantering för både privata och offentliga aktörer med särskilt höga krav.

Fyra snabba till:
Elisabeth Tallström, Affärsområdeschef Human Risk Management, 2Secure AB
Vilja är era ledord?
Handlingskraftig, kompetent och pålitlighet.
Företagets som helhet kommunicerar ”Kontrollerar risk. Skapar trygghet”.

Varför bakgrundskontroll?
Bakgrundskontroller är en förebyggande åtgärd och hjälper kunderna att kunna fatta rätt beslut i affärskritiska lägen oavsett om det gäller rekrytering, förvärv, samarbetspartners eller i som en del i en utredning.
Att säkerställa att anställda är pålitliga och lojala. Den objektiva bedömningen som en bakgrundskontroll genererar möjliggör att just ta rätt beslut.
Företagens viktigaste resurs är de anställda och vi vet alla vad en felrekrytering kan kosta, inte bara i direkta kronor utan även hur det kan slå omkull en hel avdelning, förlorade intäkter, rasera ett varumärke mm
Bakgrundskontroller skapar livskraftiga företag genom beslutsunderlag, baserad på verifierad analyserad fakta, för trygga hållbara affärsbeslut.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Utgångspunkten är alltid syftet med varför en bakgrundskontroll skall göras. Syftet varför man vill göra en bakgrundskontroll, att investera i rätt typ av bakgrundskontroll kopplat till tjänsten och den risknivå som tjänsten innebär.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Att vi som medlemsföretag har gemensam syn kring riktlinjer för hanteringen kring bakgrundskontrollen både mot kund och kandidat och att vi är transparenta gentemot kandidaten och följer GDPR. Det skall vara tryggt att arbeta med företag som är medlemmar i BKF. En försäkran på att det är ett seriöst bolag ni arbetar med.Tidigare Gothia Protection Group, numera Tempest Security, är en av fem bolag som tillsammans startat upp Bakgrundskontrollföretagen. Med säkerhetslösningar baserade på samarbete mellan människa och teknik sträcker sig deras verksamhet över hela världen.Valida erbjuder olika nivåer av säkerhetsutredningar/analyser – Due Diligence, bakgrundskontroller, utökade bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar. Vi hjälper er att ta fram policydokument, rutiner, metodik, bedömningsmatriser och riskprofiler.