Tempest är medlemmar i BKF

Tempest är medlemmar i BKF

Tidigare Gothia Protection Group, numera Tempest Security, är en av fem bolag som tillsammans startat upp Bakgrundskontrollföretagen. Med säkerhetslösningar baserade på samarbete mellan människa och teknik sträcker sig deras verksamhet över hela världen.

Fyra snabba till: Johan Lidberg, Duty Manager, Tempest Security Risk Solutions

Vilka är era ledord?
Långsiktighet, innovation och närhet.

Varför bakgrundskontroll?
Att rekrytera fel medarbetare kan vara skadligt, dyrt och i värsta fall förödande för verksamheten. Fel person på fel plats kan innebära att företaget skadar sitt varumärke genom badwill, informations-stölder, ekonomiska förluster eller en dålig arbetsmiljö.

Tempest Risk Solutions arbetar efter ett helhetskoncept där det är självklart att även tillhandahålla en säkerhetstjänst som förebygger sårbarheter kring kundens personal. En bakgrundskontroll är en sund investering och visar på ansvar för företaget och dess anställda.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Att tänka igenom vilka risker det finns med att anställa fel person så att man beställer en bakgrundskontroll som är nivåanpassad efter den tilltänkta positionen. Det är även viktigt att kandidaten informeras om, och godkänner att, det kommer att utföras en bakgrundskontroll.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Dels är det ett forum där man kan diskutera och enas om riktlinjer gällande integritet, regelefterlevnad och andra branschspecifika frågor, dels är det lättare att få genomslag för
åsikter och idéer om man är fler än som enskilt företag. Dessutom är ett medlemskap en kvalitets-stämpel.

Tillbaka till alla medlemsföretag