Primesafe är medlemmar i BKF

PrimeSafe är medlemmar i BKF

PrimeSafe erbjuder förutom bakgrundskontroller också säkerhetsprövningsintervjuer och har en expertis kring utredning av oegentligheter och incidenthantering.

Fyra snabba till: Niclas Franklin, VD och grundare PrimeSafe AB

Vilka är era ledord?
Kompetens, integritet, flexibilitet, tillgänglighet

Varför bakgrundskontroll?
För mig består bakgrundskontrollen av två saker: verifikation av lämnade uppgifter och riskbedömning av att anställa kandidaten för den specifika tjänsten.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Att du gjort en riskbedömning för själva tjänsten, så att du vet vilken nivå kontrollen bör ligga på. Är du osäker hjälper vi gärna till med den bedömningen. Sedan är det självklart viktigt att upplysa kandidaten om att det kommer göras en bakgrundskontroll; vad den innebär och att kanditaten lämnar sitt samtycke.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Ett stort värde! Det ger oss professionella företag ett branschforum där vi kan diskutera frågor som integritetsskydd, metoder, lagstiftning och andra gemensamma frågor. Det ger också en kvalitetsstämpel på oss som företag. Vi lovar ju genom vårt medlemskap att följa lagar och högt ställda etiska regler.

Tillbaka till alla medlemsföretag