Valida är medlemmar i BKF

Valida är medlemmar i BKF

Valida hjälper företag att skapa trygga rekryteringsbeslut genom olika former av bakgrundskontroller och konsultativ rådgivning.

Fyra snabba till:
Elsa Akman, partner & COO Valida

Vilka är era ledord?
Trygghet, ärlighet och transparens

Varför behövs bakgrundskontroll?
För Valida och mig personligen så är det syftet som ska styra om man bör göra en bakgrundskontroll, och i så fall i vilken omfattning bakgrundskontrollen ska göras.
Det finns stor kunskap och erfarenhet inom Valida gällande att definiera risker i olika befattningar inom en verksamhet, och de riskerna är vad som sedan ligger till grund för bakgrundskontrollen och dess omfattning. Det är också viktigt att ha med kandidatperspektivet från början till slut, och vara transparent till kandidaten i fråga. Det skall kännas tryggt för kandidaten att omfattas av en bakgrundskontroll.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Att identifiera riskerna för befattningen/verksamheten, och givetvis att ha kandidatens samtycke.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Vår bransch växer fort, i och med det ser jag ett stort behov av en organisation som BKF. Bland annat behöver vi gemensamt fortsätta jobba för att vår bransch ska bestå av seriösa bolag – som följer de lagar som finns och som värnar om både kunden och kandidaternas integritet, trygghet och säkerhet.

Tillbaka till alla medlemsföretag