Nordic Level Advisory är medlemmar i BKF

Nordic Level Advisory är medlemmar i BKF.

LEVEL är en modern säkerhetskoncern som erbjuder den nordiska marknaden en heltäckande portfölj av kvalificerade säkerhetstjänster, system och produkter. Affärsområdet Nordic LEVEL Advisory erbjuder bl a säkerhetsrådgivning, bakgrundskontroller, omvärldsbevakning, utbildning, utredningar och säkerhetsprövningar.

Fyra snabba till: Daniel Nordskott, Business Manager, Nordic LEVEL Advisory.

Vilka är era ledord? Vi i teamet på Nordic LEVEL Advisory motiveras framför allt av två saker: Att göra skillnad genom att minska risk för utsatta verksamheter och yrkesgrupper samt förstå och anpassa våra tjänster efter ”kundens verklighet”. Inom ramen för bakgrundskontroller är våra ledord kompetens, transparens och tillgänglighet.

Varför bakgrundskontroll?
Primärt för att skydda personal och övriga tillgångar samt att stärka det egna varumärket, givet att kontrollen genomförs på korrekt sätt. Behoven av bakgrundskontroller ökar alltmer, dels för att motverka organiserad och ekonomisk brottslighet dels för att skydda samhällskritiska funktioner och för att möta motiverade lagkrav. Samtidigt ser många verksamheter bakgrundskontroller som en del av ett långsiktigt arbete inom hållbarhet och etik, där även leverantörer och affärsrelationer omfattas. Att genomföra en bakgrundskontroll är ett konkret verktyg oavsett mot vilken bakgrund det genomförs så länge det finns ett berättigat intresse.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Att det finns tydligt motiv, policy eller riktlinje utifrån identifierade risker. Det skapar tydlighet internt och transparens externt gentemot den som ska kontrolleras. Den viktigaste faktorn är sedan en korrekt personuppgiftshantering i processens samtliga delar samt att bakgrundskontrollen är proportionerlig i varje enskilt fall.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Bakgrundskontrollsbranschen har växt snabbt med många olika aktörer som etablerat sig på marknaden, vissa med stöd av utgivningsbevis. Samtidigt måste alla dessa aktörer förhålla sig till GDPR, en lagstiftning som är svår att direkt applicera på bakgrundskontrollsbranschen. BKF blir då otroligt värdefullt för att driva branschfrågor, exempelvis i dialog med Integritetsskyddsmyndigheten, för att definiera god sed, etik och regelefterlevnad inom ett känsligt tjänsteområde som blir alltmer uppmärksammat i media med aktörer som pekas ut som oseriösa. Med en kvalitetsstandard skapar vi trygghet för marknaden helt enkelt.

Tillbaka till alla medlemsföretag