2Secure är medlemmar i BKF

2Secure är medlemmar i BKF

2secure är ett av fem bolag som tillsammans startat upp Bakgrundskontrollföretagen. De ser sig som en säkerhetsrådgivare, och är specialiserade på säkerhet och risk- och krishantering för både privata och offentliga aktörer med särskilt höga krav.

Fyra snabba till:
Elisabeth Tallström, Affärsområdeschef Human Risk Management, 2Secure AB

Vilka är era ledord?
Handlingskraftig, kompetent och pålitlighet. Företaget som helhet kommunicerar ”Kontrollerar risk. Skapar trygghet”.

Varför bakgrundskontroll?
Bakgrundskontroller är en förebyggande åtgärd och hjälper kunderna att kunna fatta rätt beslut i affärskritiska lägen oavsett om det gäller rekrytering, förvärv, samarbetspartners eller i som en del i en utredning.
Att säkerställa att anställda är pålitliga och lojala. Den objektiva bedömningen som en bakgrundskontroll genererar möjliggör att just ta rätt beslut.

Företagens viktigaste resurs är de anställda och vi vet alla vad en felrekrytering kan kosta, inte bara i direkta kronor utan även hur det kan slå omkull en hel avdelning, förlorade intäkter, rasera ett varumärke mm
Bakgrundskontroller skapar livskraftiga företag genom beslutsunderlag, baserad på verifierad analyserad fakta, för trygga hållbara affärsbeslut.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Utgångspunkten är alltid syftet med varför en bakgrundskontroll skall göras. Syftet varför man vill göra en bakgrundskontroll, att investera i rätt typ av bakgrundskontroll kopplat till tjänsten och den risknivå som tjänsten innebär.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Att vi som medlemsföretag har gemensam syn kring riktlinjer för hanteringen kring bakgrundskontrollen både mot kund och kandidat och att vi är transparenta gentemot kandidaten och följer GDPR. Det skall vara tryggt att arbeta med företag som är medlemmar i BKF. En försäkran på att det är ett seriöst bolag ni arbetar med.

Tillbaka till alla medlemsföretag