Validata är medlemmar i BKF

Validata är medlemmar i BKF

Validata hjälper nationella och internationella företag att fatta säkra och smarta rekryteringsbeslut. Vi bistår organisationer med bakgrundskontroller inför anställning och säkerställer att den är effektiv och förenlig med GDPR. Med gedigen erfarenhet och fokus på digitalisering hjälper vi våra kunder att upprätthålla integriteten och kvaliteten i organisationen.

Fyra snabba till: Martine Westin, Business Development Manager, Validata.

Vilka är era ledord?

”The comfort of being sure”. Tillsammans, Tillit, Innovation, Integritet.

Varför bakgrundskontroll?
Vi kan inte berätta vem du ska anställa, men vi kan berätta vem du anställer. Forskningen visar att 71% av alla CV innehåller osanningar, vilka antingen har lagts till med flit eller oavsiktligt. Om du söker nya medarbetare behöver du därmed vara säker på att informationen i deras CV stämmer. På Validata tror vi på att det är människorna som avgör om en organisation är framgångsrik. Ärliga medarbetare stärker organisationen och levererar bättre resultat. Därför är det viktigt att fatta rätt anställningsbeslut. En bakgrundskontroll inför anställning är en viktig del av ett sådant beslut.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Att integritet är det viktigaste. Detta gäller integriteten av organisationen som beställer en bakgrundskontroll men självklart också integriteten av personen som ska kontrolleras. Därför markerar Validata alltid vikten av proportionalitet i alla kontroller som utförs – vem är det som ska kontrolleras och för vilken anställning?

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Validata ser ett otroligt stort värde i en organisation som BKF. Vår bransch växer väldigt fort och det kan för kunden ibland vara svårt att sålla mellan seriösa och oseriösa aktörer. Organisationen ger oss möjlighet att samarbeta med varandra och skapa god branschsed vilket i sin tur leder till att ett medlemskap hos BKF agerar som en kvalitetsstämpel.

Tillbaka till alla medlemsföretag