Vanliga frågor om bakgrundskontroller

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi inom bakgrundskontrollbranschen får.

Undrar du något annat? Kontakta oss!

Vad är en bakgrundskontroll?

Begreppet Bakgrundskontroll är inte standardiserat och kan betyda väldigt många olika saker. Beroende på vem du frågar kan man få helt olika svar. För oss som är medlemmar i BKF ska en bakgrundskontroll minst innehålla: verifiering av identitet, kontroll av ekonomi och rättsliga ärenden. Ofta är det fler områden som verifieras eller kontrolleras. Bakgrundskontrollen utförs av en utbildad person som gör en relevansbedömning av den insamlade informationen.

Får man kontrollera personers bakgrund?

Det korta svaret är ja. Vi medlemmar i BKF följer självklart tillämplig lagstiftning och värnar den personliga integriteten. För oss är det också viktigt med moralisk och etisk hänsyn mot den som kontrolleras.

Är det ok enligt GDPR att göra bakgrundskontroller?

Precis som all personuppgiftsbehandling enligt GDPR måste även bakgrundskontroller ha en rättslig grund för att behandlingen ska vara laglig. En lämplig rättslig grund för bakgrundskontroller är intresseavvägning, där individens intresse av den personliga integriteten ställs mot uppdragsgivarens intresse av att utföra bakgrundskontrollen. Om uppdragsgivarens intresse av bakgrundskontrollen väger tyngre än individens så finns det en rättslig grund för bakgrundskontrollen.

Kan medlemmar i BKF begära ut ett utdrag från polisens belastningsregister?

Nej, ett utdrag från polisens belastningsregister kan bara begäras ut av individen själv. Medlemmar i BKF kan begära ut uppgifter från Sveriges domstolar i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Är en kreditupplysning samma sak som en bakgrundskontroll?

Nej, en kreditupplysning redovisar endast uppgifter om en persons privatekonomi. Exempelvis om personen har betalningsanmärkningar eller skuldsaldo. BKF har satt en gemensam branschstandard som definierar att en bakgrundskontroll minst ska omfatta:

1. Verifiering av identitet

2. Ekonomiska uppgifter

3. Rättsliga ärenden

4. Analys utförd av kvalificerad personal

Vad innebär en CV-verifikation?

Vid en CV-verifikation kontrolleras att uppgivna tidigare anställningar och utbildningar stämmer med verkligheten. Det är tyvärr inte ovanligt med falska examensbevis eller påhittade uppgifter.

Hur lång tid tar det att göra en bakgrundskontroll?

Det beror på hur omfattande kontrollen är i det enskilda fallet. Leveranstiden varierar mellan de olika medlemmarna i BKF och hur deras arbetsbelastning är för tillfället.

Varför skiljer det sig så mycket åt i pris mellan olika leverantörer av bakgrundskontroller?

Det viktigaste när du jämför pris är att du också jämför bakgrundskontrollens innehåll och kvalité. Aktörer på marknaden utför bakgrundskontroller på varierande sätt. Vi som tillhör BKF erbjuder kontroller av hög kvalité där kvalificerad personal alltid genomför bakgrundskontrollen genom manuell inhämtning och bedömning av den insamlade informationen. Detta medför en prisbild som inte kan jämföras med enklare, automatiserade tjänster eller utdrag från databaser.

MEMBERS

Click on each logo to visit the company’s website.

Validata logga
Nordic Level Group