Vad är en bakgrundskontroll?
Begreppet Bakgrundskontroll är inte standardiserat och kan betyda väldigt många olika saker. Beroende på vem du frågar kan man få helt olika svar. För oss som är medlemmar i BKF ska en bakgrundskontroll minst innehålla: verifiering av identitet, kontroll av ekonomi och rättsliga ärenden. Ofta är det fler områden som verifieras eller kontrolleras Bakgrundskontrollen görs av en utbildad person som kan tolka och värdera den insamlade informationen.

Får man kontrollera personers bakgrund?
Det kort svaret är: Ja. Det finns dock lagar och regler kring personers integritet som vi självklart följer. För oss är det också viktigt med moralisk och etisk hänsyn mot den som kontrolleras

Är det ok enligt GDPR att göra bakgrundskontroller?
Ja. Det finns olika rättsliga grunder för att behandla personuppgifter enligt GDPR. Samtycke eller intresseavvägning kan utgöra en sådan grund. I vissa fall kan BKF-företaget vara personuppgift ansvarig och i vissa fall personuppgiftsbiträde.

Krävs det samtycke av den person som kontrolleras?
Ofta krävs samtycke men i vissa fall kan den rättliga grunden vara en annan.

Kan BKF-företaget begära ut ett utdrag från polisens belastningsregister?
Nej, ett utdrag från polisens belastningsregister kan bara begäras ut av person själv.
Det vi kan göra är att begära ut uppgifter från landets olika domstolar. 

Är en kreditupplysning samma sak som en bakgrundskontroll?
Nej, en kreditupplysning visar bara delar om en persons privatekonomi. Exempelvis om personen har betalningsanmärkningar 

Vad innebär en CV-verifikation?
En CV-verifikation innebär en kontroll av lämnade uppgifter i en persons CV. Vi kontrollerar att uppgivna tidigare anställningar och utbildningar stämmer med verkligheten. Det är tyvärr inte ovanligt med falska examensbevis eller påhittade uppgifter

Hur lång tid tar det att göra en bakgrundskontroll?
Det beror på hur omfattande kontrollen är. Är det enklare variant kan det ibland räcka med en dag och är den av mer omfattande karaktär kan den ta upp till tio dagar. Det skiljer givetvis mellan olika BKF-företag och hur arbetsbelastningen är för tillfället.

Varför skiljer det sig så mycket åt i pris mellan olika leverantörer av bakgrundskontroller?
Det viktigaste när du jämför pris är att du också jämför bakgrundskontrollens innehåll och kvalité. Olika företag menar olika med en bakgrundskontroll. Vi som tillhör BKF erbjuder kontroller av hög kvalité där det alltid sker manuell inhämtning och värdering av informationen av kvalificerade konsulter. Detta medför en prisbild som inte kan jämföras med enklare, automatiserade tjänster eller utdrag från databaser.  

MEDLEMMAR

Klicka på loggorna nedan för att komma till respektive medlemsföretags webbsida