BLI MEDLEM

Bli en del av samma branschstandard

Varför ska man vara medlem?
BKF är en branschförening för professionella bakgrundskontrollföretag. BKF ger er som medlem en kvalitetsstämpel på att ert företag följer lagar och regler och värnar den personliga integriteten. BKF driver branschgemensamma frågor gentemot myndigheter och andra och ger medlemmarna stöd i olika frågor. Genom ert medlemskap blir ni starkare som aktör och tillhör en gemenskap med företag och medarbetare som delar samma kvalitativa värderingar. Vi är övertygade om att kunder som köper bakgrundskontroller föredrar leverantörer som tillhör BKF. De vet då att tjänsterna håller en hög standard och är utförda av professionella personer.

Läs mer här >

Medlemskap
Ett medlemsbolag förpliktigar sig att följa BKFs etiska riktlinjer och föreningens stadgar. Föreningen har två styrelsemöten per år och ett årsmöte.

En inträdesavgift (10 000 sek för år 2022) debiteras vid godkänt inträde och därefter tillkommer en årsavgift som fastställs vid årsmötet (15 000 sek för år 2022). Vid anmälan om inträde görs också en bakgrundskontroll för dels bolaget samt styrelse och ägare.

Ansök om medlemskap nedan!

Etiska riktlinjer

Följande riktlinjer syftar till att ge vägledning för vilka etiska hänsyn medlemmar i BKF bör ta i förhållande till sina kunder och de personer som granskas.

 1. Alltid värna om samtliga parters integritet.
 2. Hantera all information konfidentiellt.
 3. Leverera tjänster till uppdragsgivare som är företag, myndigheter och organisationer.
 4. Endast rapportera relevant information.
 5. Inte rapportera känslig information som kan utgöra underlag för diskriminering.
 6. Ha en upprättad policy och rutin för hantering och behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR.
 7. Ha vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med bakgrundskontrollföretagen eller har du frågor om bakgrundskontroller generellt?

Fyll i formuläret så återkommer vi.

  MEMBERS

  Click on each logo to visit the company’s website.

  Validata logga
  Nordic Level Group

  Stadgarna för den ideella föreningen
  Bakgrundskontrollföretagen BKF

  Här kan du ta del av stadgarna för den ideella föreningen Bakgrundskontrollföretagen BKF, som organiserar företag som utför bakgrundskontroller.

  Läs stadgarna