SRS Security är medlemmar i BKF

SRS Security är medlemmar i BKF

SRS Security är en ledande leverantör av säkerhetstjänster för privatpersoner, myndigheter och företag.

Vi erbjuder lösningar inom fysisk-, personal- och cybersäkerhet samt strategisk säkerhetsledning. SRS vision är att alla ska ha rätten till att känna sig trygg och sätter stort fokus på ett proaktivt och långsiktigt arbete för att förebygga incidenter, risker och hot mot människor och verksamheter.

Fyra snabba till:
Pär Wedin, Head of Investigations på SRS

Vilka är era ledord?
People to trust. Vi skapar trygghet så att våra kunder kan fokusera på sitt uppdrag. Det lyckas vi genom att arbeta nära våra kunder när de behöver oss och genom att anpassa våra tjänster utifrån deras behov.

Varför behövs bakgrundskontroll?
För att trygga din verksamhet, dina medarbetare och dem du finns till för. I en värld där larm, lås och IT-system blir alltmer svårforcerade så blir människan ofta den svagaste länken. Att väva in bakgrundskontroller som en naturlig del av det systematiska säkerhetsarbetet utifrån riskerna i just er verksamhet gör att ni täcker in alla delar.

Vad är viktigt att tänka på innan du beställer en bakgrundskontroll?
Att bakgrundskontrollerna anpassa utifrån er verksamhet och de risker som finns förknippade med den specifika tjänsten. Det resulterar i ändamålsenliga, proportionerliga och kostnadseffektiva kontroller som alla kan känna sig trygga med. Ni bör även ta fram en tydlig policy som förklarar syftet med era bakgrundskontroller och förankra den i organisationen.

Vad ser du för värde i en organisation som BKF?
Samverkan med branschkollegor ger oss som medlemmar möjlighet att företräda våra respektive kunders behov och utmaningar. På så vis kan vi tillsammans skapa förutsättningar för en seriös bransch där regelefterlevnad och kandidatens integritet är en självklarhet. Det ger oss också möjlighet att agera en samlad röst för våra kunders behov i den allmänna debatten.

Tillbaka till alla medlemsföretag