Look Closer utträde

By |2020-12-01T17:10:12+01:002013-09-20|Nyheter|

Look Closer har den 20 september 2013 valt att utträda ur föreningen Bakgrundskontrollföretagen (BKF). Look Closers tjänster inom human due diligence skiljer sig mot de tjänster som erbjuds av majoriteten [...]

Årsmöte 2013

By |2020-12-01T17:10:12+01:002013-03-04|Nyheter|

Kallelse till årsmöte i Bakgrundskontrollföretagen BKF den 4 juni 2013 kl 11.00 – 13.00, Militärsällskapet, Valhallavägen 104 Stockholm.

Pressmeddelande

By |2020-12-01T17:10:13+01:002011-12-06|Nyheter|

Under 2010 bildade företrädare för de största aktörerna inom bakgrundskontrollbranschen branschföreningen Bakgrundskontrollföretagen BKF. Föreningen har bland annat till syfte att verka för att etiska och moraliska riktlinjer efterlevs av medlemsföretagen. [...]