Socialdemokraterna Boel Godner och Elof Hansjons skrev här i SvD hur Södertälje inför de mest omfattande bakgrundskontrollerna av anställda bland svenska kommuner, för att bekämpa systemhotande brottslighet. Det har även uppmärksammats av P1.

I dagarna berättade Expressen om knarkhandel och hot på Volvo Cars i Göteborg. Enligt polisen har anställda direkta och indirekta kopplingar till kriminella nätverk. Situationen beskrivs som att gängkonflikterna flyttat in på fabriken. Huvudskyddsombudet oroar sig för fortsatt risk för oroligheter.

Vare sig vi vill eller inte, måste vi alla förhålla oss till att det finns människor som inte vill väl. Sverige befinner sig i ett utsatt och osäkert läge. Det finns krafter med både förmåga och avsikt att skada svenskt näringsliv, myndigheter och den allmänna tilltron till varandra.

Bakgrundskontroller är ett verktyg för trygghet och säkerhet på arbetsplatsen

Trygghet är en av medborgarnas viktigaste frågor. Arbetsgivarens ansvar för trygghet och säkerhet på arbetsplatsen är långtgående. Därför måste arbetsgivare kunna få ta del av relevant information i rätt tid vid rekryteringar.

Bakgrundskontrollbranschen fungerar väl. Våra tjänster och experter är viktiga verktyg för trygghet på arbetsplatsen och den allmänna motståndskraften. Genom vårt arbete skyddas arbetstagare, liksom affärshemligheter och känslig myndighetsutövning. Våra tjänster motverkar korruption, arbetsplatskriminalitet och affärsspionage. Våra processer kvalitetssäkrar rekryteringar och minskar kostnader för felrekryteringar.

Medlemmarna i branschföreningen för bakgrundskontroll arbetar efter etiska riktlinjer. Precis som andra branscher arbetar vi genom självreglering och går längre än vad lagen kräver. Flera verksamheter omfattas redan nu av lagstiftningskrav om kontroller, enligt Säkerhetsskyddslagen. Det är ett samhällsnyttigt uppdrag.

Organiserad brottslighet, fientlig främmande makt och övriga kriminella nätverk är de som tjänar på när bakgrundskontroller inte genomförs.Härom veckan röstade Riksdagen om en grundlagsförändring skulle förbjuda rättsdatabaser. Detta skulle avsevärt försvåra förutsättningarna för att genomföra bakgrundskontroller vid till exempel anställningar.

En lagändring krävs

Vår bransch tror att en lagförändring krävs. Ge auktoriserade bolag som granskas av en tillsynsmyndighet rätt att ta del av myndighetsinformation. På så sätt skyddar vi den enskilda arbetssökandes integritet samtidigt som vi stärker skyddet för samhället. Vi skulle då, som både Volvo och Södertälje kommun eftersträvar, värna om samhällets förmåga att motverka brottslighet och skapa trygga arbetsplatser.