Många verksamheter som ska börja med bakgrundskontroller i anställningsrutinen får många gånger backa i både processen och i själva valet av leverantörer. Vi har i media den senaste tiden sett att både fackliga parter och framtida anställda är kritiska. Kritiken handlar många gånger om att man inte har varit transparenta och framför allt att det inte har känts seriöst med den leverantör man har valt. Det har också konkret handlat om att man inte har haft avtal på plats som reglerar personuppgiftsansvaret. Det sistnämnda har stor betydelse om uppgifter läcker, hur man lagrar uppgifter och vilka som har tillgång till uppgifterna, vilket kan äventyra säkerheten för både befintligt anställda och organisationen som helhet.  

Vi i branschorganisationen Bakgrundskontrollföretagen BKF har en lång erfarenhet av frågorna som parterna på arbetsmarknaden behöver få klarhet i för en ökad acceptans. Detta leder till en lyckad process som gör att verksamheter kan påbörja sitt viktiga brottsförebyggande arbete, som kvalitativa bakgrundskontroller faktiskt är ett högst relevant verktyg för. 

Vi i BKF menar att ni genom att anlita en seriös bakgrundskontrolleverantör kommer att kunna ge svar på eller lösa mycket av ovanstående kritik och frågetecken. Vi förklarar varför:

  • En långsiktigt hållbar och även för kandidaten rättvis bild är viktig för säkerhetsarbetet. Det räcker alltså inte med att bara kolla rättsliga ärenden. Det finns en uppenbar risk att ni dömer ut för många och därmed tackar nej till kandidaten i onödan. Läs mer om detta här: En välgrundad och definierad bakgrundskontroll.
  • Vi följer en god sed som värnar den personliga integriteten för både kandidat och kund. Exempelvis har alla medlemsbolag en upprättad tydlig rutin för kandidatinformation och kopior. 
  • Vi har en gemensam GDPR-praxis som främjar anpassade bakgrundskontroller utifrån ert verksamhetsbehov och de risker som är förknippade med den specifika tjänsten och inte på grundval av skrämselpropaganda. 
  • Samtliga medlemsbolag har personuppgiftsansvariga och en personuppgiftspolicy för integritetsbaserad hantering av uppgifter och därmed rutiner för gallring och radering. 

Våra etiska riktlinjer och gemensamma GDPR-praxis är självregleringsverktyg där medlemskapet i Bakgrundskontrollföretagen garanterar ovan. Ett bolag som är anslutet och som bryter mot kodens regler kan bli uteslutet. Att välja en bakgrundskontrolleverantör som är medlem i BKF är alltså att kvalitetstämpla er själva –  eftersom ni väljer kvalitativa bakgrundskontrollprocesser.

Bli en del av Sveriges seriösa brottsförebyggande arbete, hälsar vi från BKF. 

Läs mer om integritet och GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se/