Medlemmar i BKF (Bakgrundskontrollföretagen) åtar sig att verka för integritet och säkerhet – bland annat genom etiska riktlinjer för bakgrundskontroller. Genom att vara medlem i BKF visar ett bakgrundskontrollföretag alltså sitt åtagande att följa höga standarder och att vara en pålitlig partner för sina uppdragsgivare. Branschorganisationen arbetar aktivt för att stärka branschens trovärdighet och kvalitet genom att främja bästa praxis och etiskt agerande inom bakgrundskontrollområdet. Genom att samla seriösa företag i branschen och erbjuda riktlinjer och stöd bidrar BKF till att upprätthålla integritet, trygghet och tillförlitlighet i bakgrundskontrollprocessen.

Samtliga medlemmar i BKF följer strikta etiska riktlinjer för att skydda integritet och säkerhet. All information ska hanteras konfidentiellt och tjänster inom bakgrundskontroll ska endast levereras till företag, myndigheter och organisationer. BKF betonar vikten av att inte rapportera känslig information som kan utgöra underlag för diskriminering.

I enlighet med GDPR

Som en branschorganisation för seriösa bakgrundskontrollföretag har vi antagit en upprättad policy och rutin för hantering och behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR. Medlemmarna i BKF har också vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Samtliga är engagerade i att främja integritet och säkerhet genom att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt och skyddat sätt.

Så jobbar vi för integritet och säkerhet – våra etiska riktlinjer för bakgrundskontroller:

  • Alltid värna om samtliga parters integritet.
  • Hantera all information konfidentiellt.
  • Leverera tjänster till uppdragsgivare som är företag, myndigheter och organisationer.
  • Endast rapportera relevant information.
  • Inte rapportera känslig information som kan utgöra underlag för diskriminering.
  • Ha en upprättad policy och rutin för hantering och behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR.
  • Ha vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter.

Läs mer om vad vi på BKF står för och strävar mot här: Vad är BKF? eller läs om våra medlemsföretag och deras bidrag till en seriös bransch på denna sida: Medlemsföretag