Branschföreningens, BKF:s, ordförande Birgitta Edlund kommenterar regeringsförklaringen som kom den 12 september 2023:

Vi måste hjälpas åt i arbetet för ett tryggare Sverige 
Tisdagen den 12:e september var det dags för riksdagens öppnande och för statsminister Ulf Kristersson att läsa upp regeringsförklaringen. Som väntat var brott och säkerhet ett av de teman som fick stå i centrum. Kriminaliteten har nått nya nivåer i Sverige, och samhället är i ett stort behov av framsteg i både det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet.

Regeringen vill lägga om kriminalpolitiken, de vill ha strängare straff och mer fokus på brottsoffret än på gärningsmannen. De vill se tidigare insatser, mer föräldraansvar och tydligare konsekvenser redan vid de första brotten.

Att gängkriminaliteten i Sverige eskalerat genomsyrade tydligt årets regeringsförklaring och de åtgärder som Kristersson berättade om. Mycket behöver hända nu, men även det förebyggande arbetet betonades och i detta arbete ser vi att vi har ett ansvar.

 Alla som kan hjälpa till, ska hjälpa till 
”I klassrummet läggs grunden för en annan bana än brottets” sa Ulf Kristersson till Riksdagen under tisdagen. Och vi håller med. Skolan är en av de platser som kräver trygghet för att skapa de rätta förutsättningarna för framtiden. Men vi vill inkludera fler miljöer än så. Trygghet föder trygghet, det gäller i skolan, på arbetsplatser och i ditt bostadsområde. Vi måste säkerställa att vanliga vardagliga miljöer alla ger de rätta förutsättningarna och vi måste säkerställa att dessa miljöer separeras från kriminell verksamhet.

Vi är inte hela lösningen – men vi är en viktig pusselbit 
Vi tror inte att vi har hela lösningen, situationen är mer komplex än så. Det finns idag stora problem med kriminaliteten i Sverige som kräver direkta ageranden och åtgärder, vi är däremot en viktig pusselbit i det brottsförebyggande arbetet. Vi vill ta vårt ansvar och göra vad vi kan för att skapa trygga miljöer i det svenska samhället, miljöer som ger rätt förutsättningar. Kriminaliteten ska inte ta sig in i vardagen.

Vi kan inte lämna det brottsförebyggande arbetet endast till politiker, poliser, lärare och föräldrar. Vi är fler aktörer i samhället som kan arbeta för ett tryggare Sverige, tillsammans kan vi göra skillnad.

//Birgitta Edlund, ordförande, BKF – Bakgrundskontrollföretagen.

Läs 2023 års regeringsförklaring här: Regeringen.se

Läs mer om BKF och vad vi strävar efter här.