Vi är glada över att kunna presentera vårt senaste tillskott till medlemsfamiljen; Nordic Level Group. Tillsammans kan vi fokusera på centrala ämnen som integritet, GDPR, etiska riktlinjer och andra branschspecifika frågor för att se till att dessa viktiga frågor hamnar i strålkastarljuset. Vi har pratat lite med Daniel Nordskott som är Business Manager på Nordic Level Advisory om medlemskapet:

– Vi vill vara med i BKF av flera anledningar. Bland annat eftersom det är otroligt värdefullt för att driva branschfrågor, exempelvis i dialog med Integritetsskyddsmyndigheten, för att definiera god sed, etik och regelefterlevnad. Vi vill vara delaktiga i det arbetet och samtidigt skapa bättre relationer till branschkollegor, säger Daniel Nordskott.

Förutom det som Daniel lyfter är branschorganisationen Bakgrundskontrollföretagen (BKF) till för att kunna stötta varandra vid utmanande beslut och diskussioner. Föreningen fungerar alltså som ett forum där medlemmarna kan samarbeta kring centrala frågor. BKF har etablerat sig som en betydelsefull resurs för att hantera stora frågor som GDPR och bidrar till att säkerställa övergripande kvalitet. Detta eftersom utmaningar som kan vara komplicerade för ett enskilt företag ofta blir hanterbara med stöd från andra aktörer inom branschen.

Önskat fokus för BKF framöver

Eftersom GDPR och integritet är högt prioriterade ämnen idag är det naturligt att dessa områden utgör kärnan i branschföreningens arbete. Dessutom är transparens gentemot kandidater en central fråga för oss. När vi frågar Daniel Nordskott om vad Nordic Level Group tycker att BKF ska fokusera på framöver svarar han så här:

– Vi tror att vi bör fokusera på att genom dialog med IMY skapa klarhet gällande personuppgiftshantering och GDPR, särskilt avseende hantering av uppgifter om lagöverträdelser. Allt eftersom behovet av bakgrundskontroller ökar i samhället behöver regleringar gällande dessa frågor anpassas. Detta utan att främja oseriösa aktörer på marknaden.

Samarbetar istället för att konkurrera

För alla medlemmar i BKF är det av yttersta vikt att samarbeta för att driva kvalitetsfrågor istället för att konkurrera. Genom att samarbeta kan vi stärka vår bransch och gemensamt nå nya kunder. Vi arbetar alla mot att skapa en gemensam syn kring riktlinjer för bakgrundskontrollprocesser både gentemot kandidater och kunder.

BKF är en kvalitetsstämpel

Att vara medlem i BKF fungerar som en kvalitetsstämpel. Genom sitt medlemskap åtar sig företag att följa högt ställda etiska regler och lagar. Kunden kan därmed känna sig trygg med att anlita BKF-medlemmar och vara säker på att de samarbetar med seriösa företag. Vårt gemensamma mål är att arbeta för våra kunders och branschens bästa för att främja en regelrätt och transparent framtid. Tillsammans, med den senaste tillkomsten av Nordic Level Group, kan vi påverka i rätt riktning och för rätt ändamål.

Vill du ni också bli medlemmar i BKF? Läs mer här!