1. Kontrollera att F-skattsedel finns för bolaget.
  2. Kontrollera att inga skatteskulder finns hos kronofogden.
  3. Kontrollera att revisionsberättelse är tillstyrkt.
  4. Fundera över styrelsens sammansättning känns relevant i bolaget och att denna har en kontinuitet.
  5. Efterfråga en rutin hur företaget hanterar rapporten efter genomfört uppdrag.
  6. Kontrollera också att uppgifterna på företagets hemsida stämmer med uppgifterna i bolagsregistret.
  7. Kontrollera att företaget har en postadress.
  8. Efterfråga hos företaget en struktur för informationssäkerhet.