Birgitta Edlund, VD på bakgrundskontrollföretaget ToFindOut, är medgrundare och ordförande för Bakgrundskontrollföretagen BKF. Hennes vision för branschföreningen är tydlig – att vara en kvalitetssäkring för bakgrundskontroller i rekrytering, investering och andra relaterade regelefterlevnadsprocesser. Men än är antalet föreningsmedlemmar förvånansvärt lågt. Birgitta pratar om vilka oroväckande indikationer det ger, och hur hon hoppas att branschen kommer att utvecklas framöver.

När Birgitta var med och startade ToFindOut var hon en av de som initierade den svenska marknaden för bakgrundskontroller som den ser ut idag. Tidigare hade den existerat i liten skala, men tiden var inne för bakgrundskontroller att bli hygienfaktor vid rekrytering inom de stora bolagen. Idag kan hon berätta om branschens explosionsartade utveckling under de senaste åren.

“Diskussionen kring säkerhets- och kvalitetsfrågor har snarare blivit ett globalt fenomen – alla behöver veta mer än någonsin om sin motpart. Vid det här laget kan vi vara helt säkra på att branschen är här för att stanna. Problemet är bara att det öppnat dörren för en djungel av aktörer innan vi har ordentliga strukturer på plats för att hantera dem.”

Någonstans i stormens öga insåg hon att det behövdes ramar. Det finns förstås lagliga riktlinjer som GDPR att förhålla sig till, men Birgitta såg behovet av en branschmässig åtgärd – en instans för vägledning i valet av kontrolltjänster. Tillsammans med fyra andra företag startade hon Bakgrundskontrollföretagen.

“De flesta företag har kommit till insikten att de behöver ha processer för att genomföra bakgrundskontroller, och många är förpliktigade att ha det, men få vet vad en bakgrundskontroll faktiskt innebär – eller BÖR innebära. Vår uppgift är att agera stöttepelare till bolag som ska rekrytera, kvalitetssäkra sin egen regelefterlevnad, och att utbilda bolagen i hur en kontrollprocess bör gå till.”

Eftersom hon själv är med och driver en kontrolltjänst ser hon också hur aktörerna själva gynnas av en branschförening, att gemensamt hitta ett sätt att nå ut och hamna på radarn hos kunderna genom myllret av mer eller mindre seriösa aktörer.

“Vi som är medlemmar i BKF förenas av vårt syfte; att skapa en tryggare bransch. Kraven för att vara medlem är egentligen inte särskilt avancerade – det handlar om grundläggande värderingar kring transparens, etik och säkerhet. Ändå är det få som vill skriva under på det. Det säger rätt mycket om branschen.”

Att så få aktörer vill kliva fram i ljuset stärker egentligen bara tesen om att en instans som BKF är nödvändig. Birgitta hoppas att de gemensamt ska nå en punkt där slutkunderna själva börjar ställa krav på tjänsterna de använder.

“Vi har sett att ett medlemskap hos Bakgrundskontrollföretagen har börjat dyka upp som kravställan i vissa upphandlingar. Det är precis i den riktningen vi vill gå. Vår vision är en bransch där ett medlemskap hos oss är standard för att nyttja en kontrolltjänst, men vi vill också vara en delaktig branschaktör och fungera som en remissinstans vid exempelvis offentliga upphandlingar.”

Det är höga mål. Men vill du enligt Birgitta vara med och förändra, då får du också vara beredd att jobba för det. Kanske är det dags för bakgrundskontrollbranschen att börja svettas.