PrimeSafe AB har verkat inom säkerhetsbranschen sedan 2004. Inom det breda verksamhetsområdet jobbar företaget framförallt med bakgrundskontroller och utredningar. Niclas Franklin, VD på PrimeSafe, ser på säkerhet som en helhet och har under åren fått tydliga bevis på att företagets respektive tjänsteerbjudande stärks i förhållande till varandra.

Niclas Franklin är VD och grundare till det göteborgsbaserade företaget PrimeSafe AB. Kunderna finns över hela landet, men är koncentrerade till västsverige och hans hemort Göteborg. Bolaget PrimeSafe jobbar med säkerhet utifrån två huvudsakliga  verksamhetsområden:  bakgrundskontroller och utredningar.Två delar som enligt Niclas går stadigt hand i hand.

Bakgrundskontroller som följd av internutredningar

“Jag startade föregångaren till PrimeSafe 2004 och redan då såg vi ett klart behov av bakgrundskontroller. Oftast när vi utredde interna brott, som till exempel stölder, bedrägerier eller andra brott, hittade vi information som indikerade att det fanns större benägenhet hos vissa personer att utföra kriminella handlingar på sin arbetsplats. Det innebar att vi började förespråka bakgrundskontroller vid anställning till våra kunder. Problemet då var att marknaden inte var riktigt mogen, få ville kontrollera sina kandidater på det viset. Det var inte förrän långt senare som kunder började inse värdet av bakgrundskontroller och ett riktigt intresse började växa.”

Internutredningar görs när misstanke om interna oegentligheter finns på ett företag. Det är alltså då PrimeSafe kommer in i bilden. När internutredningar genomförs får utredarna också insikter i hur brotten kan förebyggas och det är därför Niclas menar att de båda tjänsterna till mångt och mycket hänger ihop – och att det är en stor fördel att kunna erbjuda kunderna hjälp med helheten.

“Fördelen med att arbeta inom båda tjänsteområdena är att ju mer vi lär oss om risker och hur brott kan begås i internutredningen, desto starkare blir vår tjänst för bakgrundskontroller. Till exempel lär vi oss vilka slags kontrollpunkter som bör ingår i en bakgrundskontroll för olika slags bolag och befattningar. Vi ser det som en nödvändighet att jobba med helhetsbilden  – vill du skydda företaget kan du inte bara sätta upp ett staket med lås, du måste också vara försiktig med vem du ger nyckeln till.”

Vad är en bakgrundskontroll för PrimeSafe?

De två huvuddelar som PrimeSafe behandlar inom bakgrundskontroller kopplat till rekrytering är verifikation och riskbedömning. Verifikation handlar om olika metoder för att säkerställa att uppgifterna kandidaten lämnat är riktiga. Utifrån det görs sedan en riskbedömning ställt mot tjänsten som kandidaten söker, där man bedömer utifrån olika nivåer beroende på vilken typ av befattning det rör sig om. 

“Minimi för oss – utifrån vår erfarenhet inom internutredningar – är att se över ekonomisk situation och tidigare rättsliga ärenden. Det är där vi oftast hittar varningssignaler, framförallt inom ekonomin. I en pressad situation är det lättare än vad många tror att gå över gränsen till att begå brott. Men det är viktigt att påpeka att det vi lägger fram alltid är objektivt material och att vi bara presenterar vad som är relevant för befattningen. Sedan är det arbetsgivaren som står för beslutet. Vi tycker att det är viktigt att man gör en egen riskbedömning och verkligen tänker igenom anställningsbeslutet.”

Nyttan av en branschorganisation

Eftersom PrimeSafe under hela bolagets livstid varit en stark förespråkare för väl underbyggda bakgrundskontroller var det en självklarhet att hoppa på tåget och bli medlem i  Bakgrundskontrollföretagen när tillfälle gavs. Niclas ser branschföreningen som en god möjlighet till att kunna vara med och påverka opinion, lobba för de tjänsterna PrimeSafe ser som värdefulla och se till att de bedrivs på ett bra sätt. Dessutom ser han en stor fördel i att kunna ta del av erfarenheter från andra aktörer inom samma skrå.

“Begreppet “bakgrundskontroll” kan betyda olika saker för olika aktörer – och eftersom branschen inte har några satta standarder eller riktlinjer från andra instanser, finns det heller ingen garanti för vad som du kund får ut av en kontroll, eller vilka grunder den bygger på. Som branschförening har vi därför ett viktigt uppdrag i att missionera och kommunicera ut vår gemensamma värdegrund på BKF och ge kunderna vägledning i branschen. Men det är också ett värdefullt forum för att kunna träffas och diskutera aktuella frågor, och dela med sig av erfarenheter med branschkollegor. Det är en jätteviktig del av medlemskapet som jag tror att alla seriösa aktörer skulle ha nytta av.”