Behovet av bakgrundskontroller har ökat markant i dagens samhälle, där kriminalitet och infiltration blir allt mer utbrett. Detta betyder också att det kan det behöva gå snabbt när man ska anlita en bakgrundskontrolleverantör. En viktig åtgärd som dock kan vara krånglig om det råder osäkerhet kring vilken man ska anlita.

För att hjälpa till att skapa ett tryggare samhälle har medlemmarna i BKF förenats kring vårt syfte: att tillhandahålla en branschstandard för bakgrundskontroller baserad på etik, säkerhet och transparens. Detta hjälper till att minska risken för att en falsk trygghet skapas, något som ofta sker när begränsade kontroller utförs.

Medan vissa aktörer endast fokuserar på enstaka delar av en individs bakgrund, som till exempel brottsregisterutdrag, anser vi att en omfattande och flerdimensionell kontroll ger en mer rättvis och korrekt bedömning. Detta är fördelaktigt både för beställaren och för den som kontrolleras.

BKF:s branschstandard för bakgrundskontroller innefattar därför följande obligatoriska delar:

 

  • Verifiering av identitet
  • Ekonomiska uppgifter
  • Rättsliga ärenden
  • Analys utförd av kvalificerad personal

Dessa delar utgör en minimigräns för vad en bakgrundskontroll bör innehålla för att ge en så objektiv och rättvis bild som möjligt.

Alla företag som är medlemmar i BKF följer denna branschstandard, vilket säkerställer att vi bidrar till en trygg och etiskt korrekt bransch. Vårt mål är att vara en kvalitetssäkring för bakgrundskontroller inom rekrytering, regelefterlevnad och investeringsunderlag. En kvalitetsstämpel från BKF visar att ett företag värnar om personlig integritet och följer gällande lagar och regler.

För beställare och kunder har det redan blivit allt mer självklart att ställa höga krav på sina leverantörer. Att arbeta med ett BKF-anslutet företag är här en garanti för att leverantören uppfyller alla våra krav för bakgrundskontroller, vilket i sin tur bidrar till en säkrare och mer pålitlig verksamhet.

Sammanfattat: för att enkelt göra ett enkelt och klokt val av bakgrundskontrolleverantör – kolla efter BKF:s kvalitetsstämpel.