Organiserad brottslighet har blivit en del av vår vardag i Sverige. Vi läser dagligen i tidningarna om nya exempel där kriminella element har lyckats ta sig in på arbetsplatser. En del mer skrämmande än andra. Det råder inget tvivel om att det har gått för långt. För att stoppa utvecklingen krävs ett antal åtgärder. En effektiv åtgärd är att kontrollera individers bakgrund till exempel före de anställs.

Södertälje kommun var först ut av landets kommuner att genomföra omfattande bakgrundskontroller av samtliga anställda. Tanken var god. Kommunen hade problem med organiserad brottslighet som lyckats ta sig in i den kommunala verksamheten. Problemet var att Södertäljes hantering av sina bakgrundskontroller inte omfattade ett helhetsperspektiv av de granskades integritet som man bör kunna förvänta sig och att kommunen valde en bakgrundskontrollsleverantör som accepterade de villkoren. Men det är inte bara kommunerna som står inför samma utmaningar. Hela företags- och myndighetssverige har samma utmaningar med hanteringen av bakgrundskontroller och att välja lämpliga leverantörer är en utmaning.

Regeringens utredningar och IMY:s hemställan

Enigheten om att stoppa den organiserade brottsligheten är stor och bakgrundskontroller ses som ett viktigt verktyg. Regeringen har tillsatt två utredningar som nu pågår och ska presenteras 31 oktober respektive 15 november. Den ena rör kommuners möjligheter att kontrollera personer som erbjuds anställning eller uppdrag mot belastningsregistret och misstankeregistret, men också om kommunala arbetsgivare ska kunna göra samma kontroller under pågående anställning. Den andra syftar till att stärka skyddet för den personliga integriteten när personuppgifter offentliggörs samt utreda grundlagsskyddet för söktjänster som offentliggör personuppgifter. Nyligen har även Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) lämnat en hemställan till regeringen där myndigheten anser att det är viktigt att arbetsgivare och bakgrundskontrollsföretag ska kunna genomföra bakgrundskontroller samtidigt som arbetstagarnas integritet måste värnas. IMY:s uppfattning är att lagstiftaren behöver utreda om frågan ska regleras i lag.

Gör det enklare att välja en bra leverantör

För att svenska arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor ska kunna använda sig av bakgrundskontroller så måste man kunna lita på att den de anlitar också gör jobbet korrekt. I stället för att kritisera Södertäljes hantering, borde lagstiftaren göra det lättare för kommuner och andra att genomföra bakgrundskontroller och välja rätt leverantörer.

Bakgrundskontrollbranschen behöver kvalitetssäkras

Det är för enkelt att starta ett bakgrundskontrollföretag och branschen är idag i allt för stor utsträckning självreglerad. Om vi ser bakgrundskontroller som ett sätt att mota den organiserade brottsligheten måste branschen som levererar bakgrundskontroller kvalitetssäkras. Vi inom branschen, Bakgrundskontrollföretagen (BKF), består av flera bakgrundskontrollsföretag som värnar om dessa frågor och lägger ned mycket tid, energi och resurser att driva utvecklingen framåt. Vi har tagit ett första steg och satt upp regler för att värna integriteten och stärka kvaliteten på kontrollerna. Vi ställer tydliga krav för medlemskap i vår förening och har byggt processer och systematik för rättssäkra bakgrundskontroller där integritetsfrågor och IT-säkerhet har anpassats och utvecklats för att både möta behoven hos uppdragsgivarna och värna integriteten hos den som kontrolleras.

Vi i branschföreningen välkomnar de pågående utredningarna och hemställan från IMY som rör möjligheterna att kunna utföra bakgrundskontroller, men det räcker inte! Staten bör utreda bakgrundskontrollsföretagens roll och vilka krav som bör ställas på oss för att säkerställa att vi har en bransch med seriösa aktörer som följer lagstiftningen. Vi vill inte att bakgrundskontrollföretag ska kunna drivs av personer med fel intentioner, inte heller vill vi ha en situation där enskilda individers integritet offras på grund av kontroller som ej uppfyller regler om integritet. Genom att ställa högre krav på oss och nyttja vår upparbetade kompetens kan vi var en del av lösningen.

En lösning på denna utmaning

En auktorisation skulle kunna vara en av flera möjliga vägar att gå. Det skulle även kunna vara en lösning på utmaningen med rätten och tillgången till personuppgifter där auktorisationen skull kunna fungera som en garant för att bakgrundskontrollsföretaget hanterar uppgifterna på ett säkert och integritetshöjande sätt.

Ställ högre krav på oss! Gör det svårare att starta ett bakgrundskontrollföretag. Ställ krav på att vi inom branschen alltid har den enskildes integritet i fokus när vi genomför våra kontroller. På så vis blir det enkelt för privata och offentliga verksamheter, som Södertälje kommun, att välja rätt leverantör och skydda sina verksamheter samtidigt som vi säkerställer arbetstagarnas integritet. Det behöver inte vara svårare än så.

/Bakgrundskontrollföretagen (BKF)