Elisabeth Tallström är affärsområdeschef för Human Risk Management på 2secure. En tydlig förändring hon har sett under de senaste åren är att säkerhet har blivit en punkt på ledningsgruppens agenda. Här berättar hon om vikten av bakgrundskontroller i samband med förvärv, rekrytering och i affärsrelationer. Vidare berättar hon om behovet av en ledstjärna i branschen och vikten av att det finns en branschförening som BKF.

Elisabeth är affärsområdeschef för Human Risk Management på 2secure.

När 2secure startade för 16 år sedan, som det första privata säkerhetsföretaget, var man först med att erbjuda bakgrundskontroller. 

Bakgrundskontroller görs i samband med förvärv, rekrytering eller vid nya avtal med samarbetspartners och leverantörer eller i samband med en utredning.

– Vi har en mycket stark och trogen kundportfölj med kunder som varit med oss sedan starten. Med tanke på den bredd av säkerhetstjänster 2Secure erbjuder är vi unika med att kunna vara en helhetsleverantör av säkerhetstjänster. Vi är starka inom flertalet branscher men med en tydlig riktning inom den finansiella sektorn, fastighet och bygg, private equity-bolag och investmentbolag.

Säkerhet som trend

Att investera i förebyggande säkerhetstjänster har inte alltid stått högst upp på agendan hos alla företag. Men under det senaste året har något förändrats. Elisabeth märker tydligt att säkerhet och bakgrundskontroller fått en ny status, och nu finns på agendan hos ledningsgrupper.

 – Min övertygelse är att det här bara är början för oss som sysslar med framförallt bakgrundskontroller.

Bakgrundskontroller i samband med förvärv

Vad Elisabeth mer specifikt sett är ett växande behov av att göra bakgrundskontroller i samband med förvärv. Många företag sitter idag på starka kassor och står i färd med att förvärva andra bolag eller gå in som finansiärer.

– Vårt jobb är att arbeta fram underlag för att belysa risken med huvudmännen bakom företaget som vår kund har för avsikt att förvärva. Att göra bakgrundskontroller på de som är företrädare och de som sitter i ledningsgruppen på bolaget, och ur ett objektivt perspektiv belysa de risker som finns med ett eventuellt förvärv. 

2secure lägger inledningsvis fram ett förslag på kontrollens omfattning och innehåll för att möjliggöra det bästa underlaget för ett affärsbeslut.

– Man måste ha ett heltäckande beslutsunderlag, det räcker inte att plocka ut några få delar. Informationen som tagits fram sammanställs i en rapport, analyseras och beskriver avvikelser och rekommendationer till kunden, säger Elisabeth Tallström.

2secures kunder verkar över hela världen och de har förmågan och kontaktnätet som möjliggör att utföra bakgrundskontroller i stort sett i varje land.

Bakgrundskontrollföretagen – en resa som just har börjat

När 2secure var med och grundade BKF var det för att de såg ett behov av en branschförening som kunde skapa trygghet för kunder – samtidigt som det behövdes en vägledare för branschen, som enligt Elisabeth många gånger kan vara snårig.

– BKF ska vara en garanti för transparens och kvalitet. Till mångt och mycket styr GDPR vår verksamhet, och det kan vara svårt att förhålla sig till utan riktlinjer. Där är en branschorganisation till stor hjälp, och åt andra hållet kan våra kunder vara trygga med att vi som är medlemmar hanterar personuppgifter, information och dokumentation på ett korrekt sätt.

Framåt tror Elisabeth mycket på BKF:s kraft som just en försäkring för kunderna. Branschen är fortfarande relativt ny, och snabbt växande. Då är vikten och värdet av en branschorganisation som kan ge vägledning ännu större. 

– Om du tvekar – tänk på att en investering i en bakgrundskontroll i relation till de eventuella konsekvenser som kan orsakas av att man anställer fel person.

I sin kontext är det en billig förebyggande åtgärd.

Hon fortsätter:

– Jag ser att vårt arbete med BKF bara har börjat. Jag hoppas och tror att vi kommer att få utrymme att vara ledare för branschen, och att vi som medlemmar kan stärka varandra. Och förstås – att många fler företag ansluter oss.