Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) lämnade igår in en hemställan till regeringen för att skapa en bättre balans mellan behovet av bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

Bakgrundskontrollföretagen BKF välkomnar detta initiativ. De frågor som IMY tar upp i sin hemställan är frågor som vi inom BKF länge pratat om och belyst: Seriösa arbetsgivares behov av att kunna göra bakgrundskontroller i förebyggande arbete som samtidigt värnar integriteten för samtliga parter.

Vi instämmer med IMY att dagens reglering inte är tydlig nog när det gäller bakgrundskontroller och välkomnar en utredning som tydliggör förutsättningarna för bakgrundskontroller och möjligheterna att få tillgång till den information som behövs för att utföra kontrollerna.

Med anledning av IMY:s hemställan ser vi som branschförening nu fram emot en dialog med lagstiftaren och berörda myndigheter. Utöver detta ser vi inom BKF just nu också över möjligheterna och förutsättningar för en ackreditering gällande gemensam uppförandekod hos IMY, även det ett projekt för att stärka behovet av säkerhet och integritet inom branschen.

Läs mer här: https://lnkd.in/dtxSeM6r