1. Tänk på att bakgrundskontroll är en del av en helhet i rekryteringen.
  2. Alla handlingar/ information i rekryteringsprocessen ska hanteras enligt GDPR.
  3. Besluta på vilken nivå bakgrundskontroll ska göras – på alla eller endast till vissa befattningar inom företaget.
  4. Informera tidigt i processen att bakgrundskontroll görs (gärna i annonsen).
  5. Arbeta med medgivande från kandidaten.
  6. Besluta var/när i anställningsprocessen bakgrundskontroll ska göras.
  7. Gå inte för långt med slutkandidaten innan rapporten är klar.
  8. Besluta vem som ska ta del av rapporten och begränsa antalet personer.
  9. Fundera på hur ni hanterar konsulter, inhyrd personal och visstidsanställda inom företaget.