I en bransch som växer snabbt är det av yttersta vikt att ha tillgång till en organisation som kan vägleda och underlätta för regelrätta beslut att tas. Det är nödvändigt att skapa en trygg och transparent miljö med hög kvalitet, och därför behövs en förening som kan ta itu med dessa frågor. Tillsammans kan vi fokusera på viktiga ämnen som integritet, GDPR, etiska riktlinjer och andra branschspecifika frågor, för att se till att dessa frågor hamnar i strålkastarljuset. Genom BKF kan vi stödja varandra vid svåra beslut och frågor, och BKF fungerar som ett forum där medlemmarna kan samarbeta kring viktiga frågor. 

BKF är en stöttepelare när det gäller stora frågor som GDPR, och hjälper till att säkerställa kvaliteten. Det som kan vara utmanande för ett enskilt företag blir oftast lättare att hantera med hjälp från andra i branschen. Eftersom GDPR och integritet är högt prioriterade frågor idag, är det naturligt att dessa frågor utgör huvudfokus för branschföreningen. Dessutom är transparens gentemot kandidaterna en central fråga för oss. 

För oss som är medlemmar i BKF är det viktigt att vi samarbetar för att driva kvalitetsfrågor och inte konkurrerar. Genom samarbete kan vi stärka vår bransch och hitta kunder tillsammans. Vi arbetar alla för att skapa en gemensam syn kring riktlinjer för bakgrundskontrollprocesser mot både kandidater och kunder. 

Att vara medlem i BKF fungerar som en kvalitetsstämpel. Genom sitt medlemskap lovar företagen att följa högt ställda etiska regler och lagar. Kunder kan känna sig trygga med att anlita BKF-medlemmar och vara säkra på att de samarbetar med seriösa företag. Vårt mål är att arbeta för våra kunders och branschens bästa för att gå mot en regelrätt och transparent framtid. Tillsammans kan vi påverka i rätt riktning och för rätt ändamål.