Vad borde BKF prioritera framöver och vad gör BKF för nytta? Vi har frågat våra olika medlemsföretag om deras medlemskap och vad de anser är viktiga frågor för bakgrundskontrollbranschen. Först ut att svara är bakgrundskontrollföretaget Validata, som grundades 2009 och vars fokus är att deras kunder ska känna trygghet och säkerhet genom säkra rekryteringsbeslut. Vi har pratat med Robbert Remmers, Commercial Director och Léo Kischinowsky, Regional Sales Manager Sweden på Validata.

Vad har ni för fokus i er verksamhet och vad har ni för hjärtefrågor?

Vi på Validata Group drivs av att organisationer ska känna trygghet och säkerhet genom att erbjuda robusta och pålitliga lösningar för bakgrundskontroller. För oss handlar det inte bara om affärer, utan om att säkerställa att företag kan fatta välgrundade rekryteringsbeslut. Vi fokuserar på att erbjuda avancerade, teknikdrivna screeningtjänster som inte bara är exakta och effektiva, utan också följer alla regler och standarder på en global nivå. Våra kärnvärden, integritet och transparens, är kärnan i allt vi gör. Vi tror på att skydda både arbetsgivare och kandidaters intressen genom hela processen, för att skapa en rättvis och säker arbetsmiljö.

Vad ser du för nytta med ett medlemskap i BKF?

För oss är medlemskapet i BKF (Bakgrundskontrollföretagen) mycket värdefullt. Det ger oss en plattform för samarbete och kunskapsutbyte med andra i branschen. Genom att hålla oss uppdaterade om de senaste trenderna och bästa praxisen kan vi förbättra våra tjänster och stärka vårt förtroende hos kunder och intressenter.

Vilken betydelse tror du/ni att BKF har för branschen?

BKF spelar en viktig roll för att upprätthålla professionella standarder och etik inom vår bransch. Som en gemensam röst främjar föreningen integritet och tillförlitlighet och stöder medlemmarna genom utmaningar och förändringar i branschen.

Vad tycker du/ni är viktigt för BKF att prioritera framöver?

Inom den närmaste framtiden är det av yttersta vikt för BKF att prioritera att öka sin roll i påverkande politiska beslut och att aktivt delta i skapandet av tydliga ramar och regelverk för hur och av vem bakgrundskontroller ska genomföras i Sverige. Detta är avgörande för att skydda den personliga integriteten och för att stärka branschens förtroende i samhället. Genom att vara en aktiv röst i utformningen av lagar och policys kan BKF säkerställa att bakgrundskontroller genomförs på ett etiskt, rättvist och lagligt sätt, vilket i sin tur kommer att bidra till att bygga förtroende och trygghet både bland arbetsgivare och bland allmänheten.

Hur viktigt är det för samhället med kvalitativa bakgrundskontroller?

Kvalitativa bakgrundskontroller spelar en avgörande roll för att skydda samhällets intressen genom att minska riskerna med rekryteringsbeslut och öka förtroendet inom olika institutionella miljöer. Oavsett om det gäller anställning, hyresgäster, finansiella transaktioner eller frivilligt arbete, hjälper noggranna bakgrundskontroller till att förebygga bedrägerier, skydda sårbara grupper och upprätthålla organisationers och samhällens integritet. Bakgrundskontroller ger bolagen möjlighet att fatta informerade beslut som främjar säkerhet, trygghet och ansvar. Dessutom bidrar de till att främja en kultur av transparens och rättvisa, vilket är avgörande pelare för ett väl fungerande samhälle.