Falsk trygghet med “fel” bakgrundskontroller – så hjälper BKF er att hitta rätt

Vad vinner du som kund på att anlita ett BKF-företag? Huvudsyftet med en bakgrundskontroll i en rekryteringsprocess är som känt att arbetsgivare ska kunna minimera risker och konkret mota bort att arbetslivskriminalitet. Därför är det också viktigt att säkerställa att den bakgrundskontroll man använder sig av får den effekten – och det är här BKF kommer in.

För att motverka allt för snäva och enkelspåriga bakgrundskontroller har BKF tagit fram en branschstandard som motiveras med att en allt för begränsad kontroll skapar en falsk trygghet. Med en för snäv bakgrundskontroll riskerar även arbetsgivare att inte tillvarata andra möjligheter att bedöma en persons lämplighet för anställning.

Denna branschstandard som vi kvalificerade aktörer har tagit fram är baserad på nästan 20 år av anpassning till nationella och internationella regelkrav som våra kundföretag måste efterleva. I och med detta har BKF satt upp en miniminivå för vad en bakgrundskontroll som minst innebär och minst ska innehålla:

  • Verifiering av identitet
  • Ekonomiska uppgifter
  • Rättsliga ärenden
  • Analys utförd av kvalificerad personal

En central aspekt i denna branschstandard är den kvalificerade analysen, utförd av utbildad och initierad personal. Denna analys omfattar en noggrann bedömning av historik, beteendemönster, tidsperspektivet och mycket mer. Att ha tillgång till en professionell rådgivning och bedömning från en tredje part är väsentligt för att minimera intressekonflikter. Vi bakgrundskontrollbolag påvisar därmed också de risker som en bakgrundskontroll kan visa. När ett rekryteringsbolag, anställande chef, rekryteringsansvarig, med flera, vill hitta rätt kompetens med rätt personliga egenskaper så är de motstridiga intressena uppenbara.

En annan viktig punkt att betona är att kontrollen av rättsliga ärenden i en bakgrundskontroll går långt bortom vanliga belastningsregisterutdrag. I BKF-medlemmarnas bakgrundskontroller inkluderas även pågående ärenden samt rättsärenden högst relevanta för många verksamheter, vilka inte är dokumenterade i alla registerutdrag. Dessa är bland annat terrorrelaterade ärenden, narkotika och till och med grova smuggelärenden. Läs mer om vad som ingår i olika belastningsregisterutdrag här.

Vi inom branschen, BKF, har satt upp regler för att värna integriteten och stärka kvaliteten på bakgrundskontrollsprocesser. Att samarbeta med ett medlemsbolag är en garant för kvalitet och pålitlighet. För att tydliggöra detta har vi infört en specifik stämpel som symboliserar vår kvalitetsstandard och som garanterar att alla våra krav för bakgrundskontroller uppfylls. Förutom branschstandarden ovan intygar kvalitetsstämpeln även att företaget värnar om personlig integritet och följer gällande lagar och regler.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att arbetsgivare i grunden strävar efter att anställa lämpliga kandidater, och bakgrundskontroller är en nödvändig rutin för att säkerställa detta. BKF-standarden representerar en miniminivå för att ge en så objektiv och heltäckande bild som möjligt.

 

Läs mer på ämnet här ->