Valida arbetar med bakgrundskontroller vid rekrytering för ett brett spektra av kunder. Rollerna är många och olika, och att anpassa kontrollerna efter varje särskilt behov är just vad företaget brinner för. Elsa Akman, operativt ansvarig på Valida, pratar om nyttan av att definiera risker, varför en nyanserad bild behövs, och om hur en branschförening är en trygghet för kandidater.

– Vi ser oss som mer av en partner för att säkerställa en hög kvalitet i våra kunders rekryteringsprocesser än som en leverantör av bakgrundskontroller säger Elsa Akman.

Hon har jobbat på Valida sedan 2018 och är delägare tillsammans med företagets grundare Henrik Carlbark. Hon är operativt ansvarig för den löpande verksamheten.

Elsa har varit i branschen sedan 2011. Under de åren har det hänt otroligt mycket. Branschen har mognat, trots att den fortfarande är ganska ung. Likaså kundernas behov av enkelhet ,samt rådgivning och konsultation vid de tillfällen då de behöver det, är efterfrågat enligt Elsa.

– Min erfarenhet är att anpassade bakgrundskontroller är en otroligt viktig fråga. Det finns ett stort behov av att belysa det faktum att företag inte bara bör genomföra standardiserade bakgrundskontroller – utan de måste vara definierade för varje enskild funktion eller verksamhet, och anpassade utifrån verksamhetens risker för att de ska göra bäst nytta.

Vikten av rådgivning i samband med bakgrundskontroller

Valida jobbar mot en bred målgrupp. De två vanligaste scenarion för när Valida genomför bakgrundskontroller är att kunden antingen har det i sin rekryteringspolicy, att man alltid gör bakgrundskontroller i förutbestämda funktioner, eller att det ska tillsättas en ny VD eller CFO som behöver genomgå en anpassad bakgrundskontroll som ett av de sista stegen i rekryteringsprocessen. Men oavsett roll och nivå pratar Elsa om att det finns stora risker i de alltför vanliga generiska kontrollerna.

– En bakgrundskontroll ska enligt min mening baseras på risken i verksamheten och funktionen. För att nämna ett exempel, ska du anställa en säljare som spenderar större delen av dagen i sin företagsbil genomför du kanske en standardiserad bakgrundskontroll som till exempel granskar ekonomi och domstolsärenden eller liknande, vilket är bra. Personen anställs, men först efteråt inser du att den största risken för just den rollen låg i om personen överhuvudtaget hade körkort.

Vad Elsa vill slå ett slag för är konsultativ rådgivning i samband med bakgrundskontroller. Dels att få guidning i vad som ska ingå i en bakgrundskontroll i förhållande till tjänsten och verksamhetens risker. Men också att få hjälp att tolka informationen som kommer ut av en kontroll. Elsa förklarar:

– Jag upplever att om en kund bara skulle ta del av informationen vi tagit fram rakt upp och ner, så blir det inte bra kvalitet. Jag upplever att det finns ett behov av vår erfarenhet och rådgivning. Därför sätter vi stort värde i att analysera underlaget åt kunderna och peka ut vad vi faktiskt ser som risker och inte.

Att ge en rättvis bedömning

Elsa menar att det handlar om att gå på djupet och granska informationen utifrån situationen, och inte döma en person för snabbt. Vissa erfarenheter som kan tolkas som risker kanske också kan vara en styrka hos personen ifråga, eller så är risken i sig lätt att eliminera på andra sätt. Det handlar det om att ge en rättvis helhetsbedömning.

– När vi levererar en konsultation vill vi kunna komma med underbyggda rekommendationer, och att proaktivt hantera risker. Det är sällan svart eller vitt, all rekrytering kräver dialog. Både för företagets men framförallt för kandidatens skull. Vi är alla människor, och alla borde få en chans till feedback och utrymme för utveckling.

BKF – ett steg i rätt riktning

I den ännu unga branschen ser Elsa att det är jätteviktigt med en branschorganisation. Enligt henne är ett medlemskap i BKF värdefullt både för Valida, företagets kunder och deras kandidater. Eftersom branschen växer finns ett ökande behov av kvalitetssäkrade bolag, och hon ser allt oftare att medlemskap i BKF dyker upp i kundernas upphandlingar som ett krav eller fråga.

– Fler och fler kunder behöver framförallt säkerställa att bolaget de väljer för leverans av bakgrundskontroller verkar enligt GDPR. Där kan BKF spela en viktig roll i att vara en trygghet, inte bara gentemot kund utan även mot kandidat, och vara en garanti för en säker rekryteringsprocess.

Elsa lägger till:

– Jag vill understryka hur viktigt det är att värna om kandidaters integritet, och att jobba med partners i rekryteringssammanhang som kan ge en nyanserad bild utifrån rätt information. De automatiserade tjänsterna som finns gör mer skada än nytta i det här sammanhanget. I BKF har vi satt en lägstanivå för bakgrundskontroller som visar åt rätt riktning – och jag hoppas att fler väljer att följa efter.