Tid: 4 juni 2013, kl 11:00-13:00
Plats: Militärsällskapet, Valhallavägen 104, Stockholm

Årsmötets deltagare

 • Henrik Carlbark, 2Secure
 • Birgitta Edlund, ToFindOut
 • Inger Jonasdotter, BKF
 • Björn Modée, Look Closer
 • Zendry Svärdkrona, Gothia Protection Group

Protokoll

 1. Mötet öppnade.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Inger Jonasdotter valdes till mötets ordförande och Birgitta Edlund till sekreterare.
 4. Röstlängden fastställdes.
 5. Deltagare godkände också att mötet har blivit behörigen sammankallat.
 6. Inger Jonasdotter föredrog styrelsens verksamhetsberättelse: Föreningen har under året haft fyra styrelsemötet. Verksamhetsplan har upprättats och
 7. fokus ligger på att värva fler medlemmar och göra branschen mer synlig.
 8. Birgitta Edlund föredrog revisionsberättelsen och deltagarna fastställde årets balans- och resultaträkning.
 9. Styrelsen har fått ansvarsfrihet.
 10. Medlemsavgift för kommande räkenskapsår fastställdes till 10.000 sek och därtill en inträdesavgift om 15.000 sek som erlägg i enlighet med föreningens stadgar.
 11. Deltagarna valde Inger Jonasdotter till styrelseordförande.
 12. Övriga ledamöter till styrelsen valdes till Henrik Carlbark, Birgitta Edlund, Björn Modée och Zendry Svärdkrona.
 13. Inga motioner inkomna till årsmötet.
 14. Inga övriga frågor kvarstår.
 15. Mötet avslutades.