Under 2010 bildade företrädare för de största aktörerna inom bakgrundskontrollbranschen branschföreningen Bakgrundskontrollföretagen BKF. Föreningen har bland annat till syfte att verka för att etiska och moraliska riktlinjer efterlevs av medlemsföretagen. Integritet är ett av ledorden i detta arbete. Datainspektionen genomförde under slutet av 2010 och början av 2011 en temagranskning av branschen och har idag 6 december 2011 släppt en pressrelease.

Vi har välkomnat Datainspektionens granskning och vi tror att det är en fördel både för den som genomgår en granskning inför en anställning och våra kunder att spelreglerna i vår bransch förtydligas. BKF kommer med intresse följa medlemsföretagens fortsatta arbete och kommer att föra en aktiv dialog med Datainspektionen i syfte att klargöra vidare tolkningar av Personuppgiftslagen.

För frågor kontakta medlemsbolagen.