Look Closer har den 20 september 2013 valt att utträda ur föreningen Bakgrundskontrollföretagen (BKF).

Look Closers tjänster inom human due diligence skiljer sig mot de tjänster som erbjuds av majoriteten av de andra medlemmarna. Då BKFs verksamhet går i en riktning mot att lyfta vikten av bakgrundskontroller av anställda på alla nivåer och positioner inom en organisation, något som Look Closer inte erbjuder, så fyller föreningen inte längre något syfte för Look Closer.

Look Closer är stolta över att tillsammans med de andra medlemsföretagen ha lyft frågan kring etik i branschen och ser fram emot att följa BKFs fortsätta arbete med att värna om integritet och regelefterlevnad i relation till bakgrundskontroller.