BKFs kommentar till Datainspektionens temagranskning av branschen.

Under 2011 genomförde Datainspektionen en temagranskning av branschen. Här är våra riktlinjer gällande hantering av information:

  • Vi värnar om offentlighetsprincipen.
  • I syfte att inte belasta myndigheter i onödan gör vi inför varje uppdrag en bedömning om var och på vilket sätt vi söker vilken information.
  • Vi vill föra en aktiv dialog med myndigheter i deras informationsutlämnande.